ولی برای این که بتوانید وارد این کشور شوید، ابتدا بدانید و آگاه باشید که طرق مهاجرت به آلمان چه هستند؟ در نتیجه، داشتن یک وکیل مهاجرت که تجربه رسیدگی به انواع مسائل مهاجرت از طرق مختلف را دارد، بسیار دارای اهمیت است. سازمان نظارتی کارشناسان مهاجرت دولت کانادا (ICCRC) در اوایل دوره 2000 موجب شد تا اشخاصی که در خصوص ویزا و اقامت فعالیت داشته، منسجم و قانونمند شده و بطور مرتب تحت آموزشهای تخصصی دوره ای قرار گیرند. ۱- بر خلاف برنامه فدرال، این سیاست منجر به عدم قبول رشته های خارج از این لیست نخواهد شد به تعبیر دیگر هنوز هم همه رشته ها می توانند برای کبک اقدام کنند اما رشته های اعلام شده لیست زیر از آنجا که بیشتر مورد نیاز این استان هستند امتیاز بالاتری اخذ می کنند و خارج از نوبت رسیدگی می شوند. پس بهتر است برای کاهش درصد خطا که احتمال دارد موقعیت و شسایت mohajeratemoafagh.wordpress.com را امتحان کنیدیط شخصی شما را متزلزل کند، به یک وکیل کاربلد مراجعه کنید تا در این راه مشاور و راهنمای شما باشد.