تحصیلات دانشگاهی در رشته های تخصصی مرتبط : تحصیلات دانشگاهی جزء بنیادی ترین نکاتی است که زمان انتخاب از لیست وکلای وکیل مهاجرت در آنتاریو باید آن را در نظر داشته باشید. اما در صورتی که کارفرما اهل سوء استفاده از کارمند خود باشد، آن وقت امکان دارد فرد خارجی تحت شرایط خاصی از دولت کانادا درخواست اجازه کار باز کند. این کشور افراد حرفه ای و متخصصان خارجی با صلاحیت بسیار بالا را از کشورهای دیگر جذب می کند. اگر کانادا را انتخاب کردید، بایستی هوشمندانه اقدام به اخذ مشاوره کنید چرا که پس از شروع و بستن قرارداد مهاجرتی، راه پیش ندارید. دبی به تعداد فراوانی از کارکنان خارجی اجازهٔ ورود انحصاری و موقت به این کشور می دهد. برای افراد در شهرهای دیگر این امکان وجود دارد که مدارک خود را به دارالترجمه ها ارسال نمایند و بعد از ترجمه مدارک به همراه ترجمه برایشان ارسال میگردد.