آیا وکلای مهاجرت بایستی حتماً وکیل دادگستری باشند؟ از مهمترین خدماتی که وکیل مهاجرت به کانادا برای اشخاص متقاضی انجام می دهد این است که با توجه به مدارک تحصیلی و شرایط اقتصادی افراد متقاضی و بعلاوه با عنایت به قوانینی که کشور کانادا برای مهاجرین وضع کرده است، به آنها در گزینش بهترین روش مهاجرتی مشاوره دهد. در کنار موارد ذکر شده ، مهاجرت به بقیه کشورها از طریق سرمایه گذاری ، اشتغال و یا تحصیل موضوعی است که جنبه های حقوقی مهمی را داراست و در واقع کسی که می خواهد به کشورهای دیگر مهاجرت کند باید شرایط مربوط به مهاجرت آن کشور را به بهترین وکیل مهاجرت شکل بشناسد و بر پایه روال قانونی اقدام به دریافت پذیرش و سپس مهاجرت قانونی نماید و وکیل مهاجرت کسی است که از این مطالب به بهترین شکل مطلع است . این نوع ویزا گزینه بسیار خوبی برای افرادی است که یک توانایی خاص و شگفت انگیز دارند.