rzeczonym Stop by my blog post http://informatyczna-obs-uga-fir1673...nia-akustyczne