aktualnym My blog post; http://informatycznaobsugafirmpo5604...nia-akustyczne